Nieuws

HYPNOSE VERENIGING NEDERLAND
1 november 2020 - BALV stemt in met veranderingen per ingangsdatum 1 januari 2021
Op 1 november 2020 heeft de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van Hypnose Vereniging Nederland ingestemd met de door het bestuur voorgestelde veranderingen per 1 januari 2021. Op hoofdlijnen verandert het volgende:
  • Hypnose Vereniging Nederland (HVNL) en IHR Register gaan samen verder als Hypnose Vereniging Nederland (HVNL). Websites en bestanden worden samengevoegd.
  • Alle HVNL leden dienen te zijn gecertificeerd.
  • De certificering van de leden, de accreditatie van opleidingsinstituten & opleidingen, en de afhandeling van klachten & bezwaren worden afgehandeld door ICR Coach Register in opdracht van HVNL.
Meer weten? Neem contact op met Zygia Hen - van Meel, voorzitter HVNL.