Leden typen

HYPNOSE VERENIGING NEDERLAND
Hypnose Vereniging Nederland bestaat uit Belgisch- en Nederlandstalige leden, en stelt zich daarmee open voor hypnose practitioners gevestigd in Belgiƫ, Nederland, de (voormalige) Overzeese Nederlandse Rijksdelen, overige gebieden en landen, mits de practitioner actief de Belgische of Nederlands taal spreekt en binnen de praktijk praktiseert.
Leden - algemeen
 • Natuurlijke personen die zijn gecertificeerd en voldoen aan de toelatings- en onderhoudsvereisten HVNL practitioner of HVNL master practitioner.
 • Alle leden (dus m.u.v. aspirant- en bijzondere leden) worden co-gecertificeerd bij ICR Coach Register als hypnosis-coach, inclusief een openbaar profiel.
Leden - HVNL practitioner
 • Natuurlijke personen die zijn gecertificeerd en nog niet hebben voldaan aan de ervaringsvereisten
 • HVNL practitioner wordt voor maximaal 2 aaneengesloten volle kalenderjaren toegekend
 • Het practitioner level kan niet worden verlengd. Binnen de periode van 2 jaar dient te worden voldaan aan de vereisten voor het master-practitioner level.
Leden - HVNL master-practitioner
 • Natuurlijke personen die zijn gecertificeerd en voldaan hebben aan alle toelatingsvereisten, inclusief de ervaringsvereisten
 • HVNL master-practioners worden jaarlijks gehercertificeerd.
 • De hercertificering wordt uitgevoerd op basis van een peer-review-audit.
Aspirant leden
 • Natuurlijke personen die nog niet zijn gecertificeerd en die aantoonbaar bezig zijn met de beroepsstudie hypnose practitioner, tot maximaal 1 jaar na afloop van de opleiding
Bijzondere leden
 • Natuurlijke personen op voordracht van het bestuur of ALV, en alszodanig door de ALV bekrachtigd
 • Onderscheid wordt gemaakt naar ere-leden en leden van verdienste.
 • Ere-leden: alleen mogelijk voor oud-leden
 • Leden van verdienste: mogelijk voor oud-leden en anderszins in aanmerking komende personen