Omzettingsvereisten HVNL practitioner naar HVNL master-practitioner level

HYPNOSE VERENIGING NEDERLAND
De hercertificeringsaudit (omzettingsaudit) wordt uitgevoerd door ICR Coach Register.
KLIK HIER voor het informatieblad hercertificeringsaudit practitioner naar master-practitioner (associate naar full)
KLIK HIER om je aan te melden voor het lidmaatschap
Omzettingsaudit HVNL practitioner naar HVNL master-practitioner level
Verplichte documenten omzettingsdossier
PF.012 - Twee cliënt referentie brieven, moeten zijn afgegeven door cliënten van de hypnose praktijk en de practitioner, familie en werkgever uitgesloten, brief dient herleidbaar te zijn tot schrijver (dus: controle moet mogelijk zijn via email, telefoon of post)
PF.030 - CV
PF.031 - Bewijs ervaring minimum periode: vereiste = 2 jaar of meer
PF.032 - Bewijs ervaring minimum aantal cliënt opdrachten: vereiste = 30 of meer cliënt opdrachten (indien minder dan 2 jaar ervaring: meer dan cliënt opdrachten) - Cliënt opdrachten kunnen ook worden gemeten in uren of omzet volgens het rekenmodel 1 cliënt opdracht = 2 klokuren = € 150,- omzet exclusief BTW.
PF.040 - Bewijs geldige polis beroepsaansprakelijkheid (alleen indien gevestigd in Nederland, indien gevestigd in België: gewenst, niet verplicht i.v.m. wettelijke beperkingen
PF.052 - Bewijs CPD: minimum aantal CPD punten, vereisten = 12 CPD punten per vol kalenderjaar, 1e jaar van certificering telt niet mee, 1 CPD punt = 1 klokuur
Optionele documenten toelatingsdossier (niet verplicht)
PF.002 - Registratie formulier sub scopes, sub types en specialisaties
PF.022 - Bewijs specialisatie opleidingen
PF.025 - Bewijs andere lidmaatschappen, registraties, certificeringen en erkenningen