Toelatingsvereisten HVNL-B practitioner level

HYPNOSE VERENIGING NEDERLAND-BELGIE
De toelatingsaudit wordt uitgevoerd door ICR Coach Register.
KLIK HIER voor het informatieblad toelatingsaudit
KLIK HIER om je aan te melden voor het lidmaatschap
Toelatingsaudit HVNL-B practitioner level
Verplichte documenten toelatingsdossier
CF.002 - kopie geldige registratie van de hypnose praktijk in de kamer van koophandel, kruispuntbank bedrijven of anders officeel bedrijvenregister
CF.051 - Bewijs beschikbare en geschikte praktijkruimte, de vereisten m.b.t. de praktijkruimte zijn:
  • Eigendom, huur of in eigen beheer
  • Alleen gebruik als praktijkruimte, geen gedeeld gebruik van de praktijkruimte t.b.v. bewoning
  • Minimaal 8 vierkante meter,
  • Toilet beschikbaar (dringend advies: apart toilet voor cliënten)
  • Watervoorziening aanwezig
  • Voor beroep passend meubilair aanwezig
  • Wachtmogelijkheid buiten de behandelruimte
PF.001 - Online aanmeldingsformulier
PF.010 - Verklaring omtrent gedrag, niet ouder dan 3 maanden (screeningsprofiel 45 gezondheidszorg of vergelijkbaar) of Verklaring omtrent goede zeden of Uittreksel strafregister (politie verklaring)
PF.011 - Twee algemene aanbevelingsbrieven, hoeven geen cliënten te zijn, familie en werkgever uitgesloten, brief dient herleidbaar te zijn tot schrijver (dus: controle moet mogelijk zijn via email, telefoon of post)
PF.020 - Bewijs algemeen opleidingsniveau EQF4 of hoger (MBO of hoger) dan wel aantoonbaar vergelijkbaar werk- en ervaringsniveau
PF.021 - Bewijs afgeronde kwalificerende beroepsopleiding hypnose practitioner
PF.022 - Bewijs geldige EHBO, reanimatie of bedrijfshulpverlener certificaat of registratie
PF.030 - CV
PF.040 - Bewijs geldige polis beroepsaansprakelijkheid (alleen indien gevestigd in Nederland, indien gevestigd in België: gewenst, niet verplicht i.v.m. wettelijke beperkingen
Optionele documenten toelatingsdossier (niet verplicht)
PF.002 - Registratie formulier sub scopes, sub types en specialisaties
PF.022 - Bewijs specialisatie opleidingen
PF.025 - Bewijs andere lidmaatschappen, registraties, certificeringen en erkenningen