Toelatingsvereisten HVNL practitioner level

HYPNOSE VERENIGING NEDERLAND
De toelatingsaudit wordt uitgevoerd door ICR Coach Register.
KLIK HIER voor het informatieblad toelatingsaudit
KLIK HIER om je aan te melden voor het lidmaatschap
Toelatingsaudit HVNL practitioner level
Verplichte documenten toelatingsdossier
CF.002 - kopie geldige registratie van de hypnose praktijk in de kamer van koophandel, kruispuntbank bedrijven of anders officeel bedrijvenregister
CF.051 - Bewijs beschikbare en geschikte praktijkruimte, de vereisten m.b.t. de praktijkruimte zijn:
  • Eigendom, huur of in eigen beheer
  • Alleen gebruik als praktijkruimte, geen gedeeld gebruik van de praktijkruimte t.b.v. bewoning
  • Minimaal 8 vierkante meter,
  • Toilet beschikbaar (dringend advies: apart toilet voor cliënten)
  • Watervoorziening aanwezig
  • Voor beroep passend meubilair aanwezig
  • Wachtmogelijkheid buiten de behandelruimte
PF.001 - Online aanmeldingsformulier
PF.010 - Verklaring omtrent gedrag, niet ouder dan 3 maanden (screeningsprofiel 45 gezondheidszorg of vergelijkbaar) of Verklaring omtrent goede zeden of Uittreksel strafregister (politie verklaring)
PF.011 - Twee algemene aanbevelingsbrieven, hoeven geen cliënten te zijn, familie en werkgever uitgesloten, brief dient herleidbaar te zijn tot schrijver (dus: controle moet mogelijk zijn via email, telefoon of post)
PF.020 - Bewijs algemeen opleidingsniveau EQF4 of hoger (MBO of hoger) dan wel aantoonbaar vergelijkbaar werk- en ervaringsniveau
PF.021 - Bewijs afgeronde kwalificerende beroepsopleiding hypnose practitioner
PF.022 - Bewijs geldige EHBO, reanimatie of bedrijfshulpverlener certificaat of registratie
PF.030 - CV
PF.040 - Bewijs geldige polis beroepsaansprakelijkheid (alleen indien gevestigd in Nederland, indien gevestigd in België: gewenst, niet verplicht i.v.m. wettelijke beperkingen
Optionele documenten toelatingsdossier (niet verplicht)
PF.002 - Registratie formulier sub scopes, sub types en specialisaties
PF.022 - Bewijs specialisatie opleidingen
PF.025 - Bewijs andere lidmaatschappen, registraties, certificeringen en erkenningen