Vereisten jaarlijkse hercertificering HVNL master-practitioner level (peer review)

HYPNOSE VERENIGING NEDERLAND
De jaarlijkse hercertificering wordt uitgevoerd door ICR Coach Register gebaseerd op de collegiale peer review.
KLIK HIER voor het informatieblad hercertificeringsaudit practitioner naar master-practitioner (associate naar full)
KLIK HIER om je aan te melden voor het lidmaatschap
Hercertificeringsaudit HVNL master-practitioner level (peer review)
Verplichte documenten hercertificeringsdossier
PF.040 - Bewijs geldige polis beroepsaansprakelijkheid (alleen indien gevestigd in Nederland, indien gevestigd in België: gewenst, niet verplicht i.v.m. wettelijke beperkingen
PF.054 - Voldoende resultaat peer review. De peer review bevat de volgende elementen:
  • Collegiaal reflectie gesprek
  • CF.002 - Controle geldige bedrijfsregistratie
  • CF.051 - Bewijs beschikbare en geschikte praktijk ruimte
  • PF.022 - Controle geldig EHBO, reanimatie of bedrijfshulpverlener certificaat/registratie
  • PF.050 - Controle correcte toepassing gedragsregels en proces- & procedure vereisten
  • PF.052 - Bewijs CPD: minimum aantal CPD punten, vereiste = 12 of meer punten/jaar, 1 punt = 1 klokuur
  • PF.053 - Bewijs CPD: minimum aantal CPD cliënt opdrachten, vereiste = 25 of meer cliënt opdrachten / jaar - Cliënt opdrachten kunnen ook worden gemeten in uren of omzet volgens het rekenmodel 1 cliënt opdracht = 2 klokuren = € 150,- omzet exclusief BTW