Vereisten jaarlijkse hercertificering HVNL-B master-practitioner level (peer review)

HYPNOSE VERENIGING NEDERLAND-BELGIE
De jaarlijkse hercertificering wordt uitgevoerd door ICR Coach Register gebaseerd op de collegiale peer review.
KLIK HIER voor het informatieblad hercertificeringsaudit practitioner naar master-practitioner (associate naar full)
KLIK HIER om je aan te melden voor het lidmaatschap
Hercertificeringsaudit HVNL-B master-practitioner level (peer review)
Verplichte documenten hercertificeringsdossier
PF.040 - Bewijs geldige polis beroepsaansprakelijkheid (alleen indien gevestigd in Nederland, indien gevestigd in België: gewenst, niet verplicht i.v.m. wettelijke beperkingen
PF.054 - Voldoende resultaat peer review. De peer review bevat de volgende elementen:
  • Collegiaal reflectie gesprek
  • CF.002 - Controle geldige bedrijfsregistratie
  • CF.051 - Bewijs beschikbare en geschikte praktijk ruimte
  • PF.022 - Controle geldig EHBO, reanimatie of bedrijfshulpverlener certificaat/registratie
  • PF.050 - Controle correcte toepassing gedragsregels en proces- & procedure vereisten
  • PF.052 - Bewijs CPD: minimum aantal CPD punten, vereiste = 12 of meer punten/jaar, 1 punt = 1 klokuur
  • PF.053 - Bewijs CPD: minimum aantal CPD cliënt opdrachten, vereiste = 25 of meer cliënt opdrachten / jaar - Cliënt opdrachten kunnen ook worden gemeten in uren of omzet volgens het rekenmodel 1 cliënt opdracht = 2 klokuren = € 150,- omzet exclusief BTW